2008-04-11 - STOCKHOLM

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) sluter avtal om engelskträning för ledande befattningshavare.