2023-04-25

Samarbete med Uppsala Monitoring Centre

Executive English har inlett samarbete med UMC. Uppsala Monitoring Centre är ett oberoende center för säkerhet och vetenskaplig forskning som arbetar för en värld där säker och effektiv användning av medicin är vanligt förekommande.