Engelska test på 3 min

Det här är ett engelska test som snabbt och enkelt hjälper dig att utvärdera din kunskapsnivå när det gäller affärsengelska. Testet består av frågor som fokuserar på verb, prepositioner och ordförråd inom detta område. För att göra testet behöver du bara välja ett svarsalternativ för varje fråga.

Under ditt engelska test kommer du att se de korrekta svaren direkt, vilket ger dig möjlighet att lära dig och förbättra dina kunskaper i realtid. När du är klar med testet kommer du att få en sammanställning av ditt resultat, som ger dig en tydlig uppfattning om din nivå inom affärs engelska.

Detta engelska test är gratis och perfekt för alla som vill bedöma sin nivå inom affärs engelska, oavsett din yrkesroll eller om du bara vill förbättra dina språkkunskaper. Testet ger dig en chans att identifiera dina styrkor och svagheter inom affärs engelska, så att du kan fokusera på de områden där du behöver mest stöd och träning.

Gör vårt engelska test på 3 min för att förstå din kunskapsnivå.

Kontaktuppgifter

Vill du även ha information om våra kurser?

Verbformer

The CEO ____ an impressive speech at the press conference.(Obligatoriskt)

The host suggested a glass of schnapps ____ the meal.(Obligatoriskt)

If I ____ you, I would ask for a salary raise.(Obligatoriskt)

At the conference last week, I ____ to listen to the cash management lecture.(Obligatoriskt)

The sales representative felt rather ill during the meeting, as he had ____ one too many whiskies the previous evening.(Obligatoriskt)

Everyone in the department ____ going to the kick-off.(Obligatoriskt)

It was a new experience! ____ of the two participants had ever done a Business English test before.(Obligatoriskt)

The visitor ____ the afternoon plane back to New York.(Obligatoriskt)

Before the test, the participants ____ quite nervous.(Obligatoriskt)

Yesterday, I ____ the last chapter of the Harry Potter book.(Obligatoriskt)

Prepositioner

My brother works (1)____ the bank's office (2)____ London.(Obligatoriskt)
1.
1. My brother works (1)____ the bank's office (2)____ London.(Obligatoriskt)
2.
2. My brother works (1)____ the bank's office (2)____ London.(Obligatoriskt)

I will meet you (1)____ the conference room (2)____ the end of the corridor.(Obligatoriskt)
1.
1. I will meet you (1)____ the conference room (2)____ the end of the corridor.(Obligatoriskt)
2.
2. I will meet you (1)____ the conference room (2)____ the end of the corridor.(Obligatoriskt)

(1)____ the next three hours, the Prime Minister will make an announcement (2)____ Downing Street.(Obligatoriskt)
1.
1. (1)____ the next three hours, the Prime Minister will make an announcement (2)____ Downing Street.(Obligatoriskt)
2.
2. (1)____ the next three hours, the Prime Minister will make an announcement (2)____ Downing Street.(Obligatoriskt)

The EGM did not finish until ten o`clock (1)____ the evening (2)____ Friday!(Obligatoriskt)
1.
1. The EGM did not finish until ten o`clock (1)____ the evening (2)____ Friday!(Obligatoriskt)
2.
2. The EGM did not finish until ten o`clock (1)____ the evening (2)____ Friday!(Obligatoriskt)

The conference will be held (1)____ Stockholm (2)____ the end of November.(Obligatoriskt)
1.
1. The conference will be held (1)____ Stockholm (2)____ the end of November.(Obligatoriskt)
2.
2. The conference will be held (1)____ Stockholm (2)____ the end of November.(Obligatoriskt)

Ordförråd

What is the name for the planned schedule of a meeting?(Obligatoriskt)

The record of the meeting is written down by the secretary and known as:(Obligatoriskt)

If you are a manager and you distribute job tasks out amongst your staff, you: ___ the workload.(Obligatoriskt)

If you complete your job tasks and duties within the required time, you are an ___ worker.(Obligatoriskt)

If the company is cutting costs and you lose your job as a result, then you are: ___(Obligatoriskt)

I have a really interesting ___(Obligatoriskt)

My manager says that I can start an English ___ course.(Obligatoriskt)

I have a very positive ___ with my colleagues.(Obligatoriskt)

She is very ___ and is easily upset by others.(Obligatoriskt)

The CEO’s decision ___ everyone in the company.(Obligatoriskt)