2023-10-17

Affärsengelska coaching med företaget Svenskt Kött

Svenskt Kött, som är känt för sitt engagemang för hållbarhet och djurskydd inom köttproduktionen, har utvecklat sin affärsengelska genom samarbetet med Executive English. Detta partnerskap har varit avgörande för att stärka företagets kommunikation och etablera sig som världsledande inom dessa områden.

Först och främst har Executive English skräddarsytt en effektiv affärsengelska-träningsprogram för Svenskt Kött. Detta program fokuserade på att förbättra de anställdas engelska färdigheter inom specifika områden relaterade till köttproduktion, hållbarhet och djurskydd. Träningsprogrammet inkluderade övningar, simuleringar och diskussioner som var relevanta för företagets verksamhet och mål. Genom att använda branschspecifik terminologi och uttryck, kunde Svenskt Kött säkerställa att deras anställda var väl rustade att kommunicera effektivt med internationella samarbetspartners, kunder och intressenter.

Resultaten av samarbetet med Executive English har varit imponerande. Svenskt Kött har stärkt sitt rykte som världsledande inom hållbarhet och djurskydd genom att säkerställa att deras kommunikation på engelska är tydlig, precisa och anpassade till branschens krav. Detta har inte bara ökat företagets trovärdighet på den internationella arenan utan har också lett till ökad affärsframgång genom etablerade globala samarbeten och förbättrade relationer med sina intressenter. Executive English har spelat en avgörande roll i denna framgångsresa genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för att utveckla Svenskt Kötts affärsengelska på ett sätt som är relevanta och effektiva för deras verksamhet.