Skapa en bättre förståelse för ett lands affärskultur.

Lär dig förstå affärskultur UK-US-Global och att anpassa dig till den för att kunna göra framgångsrika affärer.

Affärskultur UK-US-Global

Kulturella skillnader och anpassning för framgångsrika affärer

Kulturella skillnader mellan länder kan ha stor inverkan på hur man gör affärer och kommunicerar med affärspartner från olika delar av världen. Detta är särskilt relevant när det gäller de engelsktalande länderna i världen, där Storbritannien och USA är två av de mest inflytelserika och väletablerade ekonomierna. Detta har gjort att många företag har upptäckt att det är viktigt att förstå affärskultur UK-US-Global och att anpassa sig till den för att kunna göra framgångsrika affärer.

Vill du veta mer om hur vi kan skräddarsy er utbildning i affärskultur?
Förbättra din engelska och dina affärskunskaper. Vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina mål och framgång inom ditt arbete och karriär.

Välkommen att kontakta oss på Executive English för mer information!
Ring 073-600 44 16 eller maila julia@executiveenglish.se så kontaktar jag dig inom kort.

Samma språk men stora skillnader när det gäller hur man använder språket

George Bernhard Shaw myntade en gång den berömda frasen ”Two nations divided by a common language” i sin beskrivning av USA och Storbritannien. Även om man officiellt talar samma språk i England, Skottland, Irland, Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA, så är skillnaderna stora när det gäller hur man använder språket. Men stavning och ord är ändå de mindre skillnaderna och kanske mindre viktiga då man på båda sidor av Atlanten börjar vänja sig vid dessa avvikelser. Det är svårare med rent kulturella skillnader och här finns skillnader på många plan. Hur man klär sig, hur man tilltalar överordnade och underordnade, och hur tydlig och direkt man är när man uttalar sig är bara några av de faktorer som kan skilja sig åt mellan de olika länderna.

Kommunicera bättre med internationella affärspartners genom att förstå affärskultur UK-US-Global

Executive English erbjuder skräddarsydda utbildningar för att hjälpa företag och individer att utveckla sin förmåga att navigera och kommunicera effektivt i olika affärskulturer runt om i världen. Genom att lära sig om affärskulturen i specifika länder och regioner kan man undvika missförstånd, bygga förtroende och stärka relationer, vilket i slutändan kan öka företagets framgång och lönsamhet. Med kunskap om affärskultur kan man undvika att oavsiktligt stöta bort potentiella affärspartners eller kunder, och istället visa respekt och förståelse för deras sätt att göra affärer.

Executive Englishs utbildningar ger deltagarna en konkret och praktisk förståelse av affärskultur som kan tillämpas direkt i deras dagliga arbete och affärsrelationer.