Presentation Coaching

Vi har verktygen för att ditt budskap ska nå ända fram när du presenterar på engelska.

Testa dig själv!

Gör vårt snabbtest så får du direkt svar på hur du klarat dig inom tre områden; verbformer, prepositioner och ordförråd.

Katarina

“I sincerely recommend Executive English due to their friendly and professional approach and their ability to tailor the training to my needs.”

Katarina Sjögren,
Ägare Adisi Consulting

Lars

“The enjoyable and intellectually stimulating lessons with my teacher Susan have improved my fluency and broadened my vocabulary significantly”

Lars Nordström,
Client Executive Institutional Clients Swedbank

Ari

“The training has not only improved my English skills, but the tailored international material also gives me new angles to pursue for my work.”

Ari Riabacke, Beslutsdoktor
Riabacke Stockholm AB

Ann

“I am delighted to highly recommend both the company Executive English and teacher Julia Linden-Hill.”

Ann Flodström
Head of Nordic Markets
SIX x-clear

Anders Borg

“For our employe­es, Execu­ti­ve Eng­lish's educa­tio­nal pro­gram has re­sul­ted in an im­men­se im­pro­ve­ment in the ab­i­li­ty of both spo­ken and writ­ten Eng­lish”

Anders Borg, CEO/Senior Advisor
Intellecta Communications

Elisabeth Ekstrand

“Excellent Lawyers! Extraordinary English teachers!”

Elisabeth Ekstrand, Chefsjurist
Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Karl

“I strongly recommend Executive English to anyone that needs or wants to improve their English skills.”

Karl Simonsson
Caverion Sverige AB

Presentation Coaching

Många av våra kunder kommer till oss när de vet att de ska hålla ett föredrag eller någon slags presentation på engelska inför en internationell publik, här i Sverige eller utomlands.

Uppdraget blir då lite annorlunda än vid andra typer av språkträning men väldigt konkret.

Ofta vill våra kunder få bättre flyt i framförandet, öka variationen i språket och känna frihet när man uttrycker sig. Vi jobbar då på flera olika nivåer så att såväl presentationen och eventuellt efterföljande frågestund sitter som de ska.

När man håller en presentation är det naturligtvis viktigt att själva innehållet är skrivet på korrekt engelska, men det är bara första steget. Lika viktigt är att språket ligger på rätt nivå, både för att publiken ska följa med och för att den som håller föredraget ska kännas sig bekväm med sitt tal.

Sedan tillkommer en rad punkter av mer subtil art. Vi säkerställer t ex att man inte upprepar samma ord och fraser för ofta, att man smidigt för presentationen framåt genom att till exempel använda olika länkande fraser, ”furthermore”, ”in addition to”, ”however” osv. Vi tittar även på kroppsspråk, tonläge och i vissa fall även klädkoder för olika kulturer.

Sammantaget blir det en sammanslagning av presentationsteknik, affärskultur och engelsk coaching som ger föredragshållaren bättre självförtroende, skapar ett tydligare budskap och leder till större auktoritet och ett kraftfullare genomslag vid framförandet.

Håller du presentationer på engelska och vill ha verktyg för att ditt budskap ska nå ända fram, kontakta Julia Linden-Hill på 073-600 44 16 eller julia@executiveenglish.se för ytterligare information.

Välkommen att höra av dig!

Ring 073-600 44 16 eller maila
julia@executiveenglish.se
så kontaktar jag dig inom kort.