Presentation Coaching

Vi har verktygen för att ditt budskap ska nå ända fram när du presenterar på engelska.

Presentation Coaching

Många av våra kunder kommer till oss för att få presentation coaching när de vet att de ska hålla ett föredrag eller någon slags presentation på engelska inför en internationell publik, här i Sverige eller utomlands. Uppdraget blir då lite annorlunda än vid andra typer av språkträning men väldigt konkret.

Varför använda sig av presentation coaching?

Ofta vill våra kunder få bättre flyt i framförandet, öka variationen i språket och känna frihet när man uttrycker sig. Vi jobbar då på flera olika nivåer så att såväl presentationen och eventuellt efterföljande frågestund sitter som de ska.

Vill du veta mer om vår presentation Coaching?
Vi ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina mål och framgång inom ditt arbete och karriär.

Välkommen att kontakta oss på Executive English för mer information!
Ring 073-600 44 16 eller maila julia@executiveenglish.se så kontaktar jag dig inom kort.

När man håller en presentation är det naturligtvis viktigt att själva innehållet är skrivet på korrekt engelska, men det är bara första steget. Lika viktigt är att språket ligger på rätt nivå, både för att publiken ska följa med och för att den som håller föredraget ska kännas sig bekväm med sitt tal.

Sedan tillkommer en rad punkter av mer subtil art. Vi säkerställer t ex att man inte upprepar samma ord och fraser för ofta, att man smidigt för presentationen framåt genom att till exempel använda olika länkande fraser, ”furthermore”, ”in addition to”, ”however” osv. Vi tittar även på kroppsspråk, tonläge och i vissa fall även klädkoder för olika kulturer.

Bättre självförtroende, tydligare budskap och kraftfullare genomslag

Sammantaget blir det en sammanslagning av presentationsteknik, affärskultur och engelsk coaching som ger föredragshållaren bättre självförtroende, skapar ett tydligare budskap och leder till större auktoritet och ett kraftfullare genomslag vid framförandet.

Håller du presentationer på engelska och vill ha verktyg för att ditt budskap ska nå ända fram, kontakta Julia Linden-Hill på 073-600 44 16 eller julia@executiveenglish.se för ytterligare information.