2011-11-22 - STOCKHOLM

Praktikertjänst utbildas i engelska.

Praktikertjänst polerar på engelskan. Nu har Executive English startat första utbildningen hos Praktikertjänst, Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård. Även inom en organisation där utförandet av tjänsterna i allra högsta grad sker lokalt så har läkare och annan personal stort utbyte av internationella kontakter via kollegienätverk, forskning och annat internationellt kunskapsutbyte där engelskan i högsta grad tjänstgör som ”lingua franca”.