2012-05-04 - STOCKHOLM

Mundipharma får nya engelskakunskaper

Mundipharma AB är ett svenskt forskande läkemedelsföretag som arbetar med läkemedel inom flera allvarliga sjukdomsområden. Man har läkemedel mot måttliga till svåra smärttillstånd, olika former av cancer, astma och ledgångsreumatism samt produkter för egenvård av enklare tillstånd.

Som alltid inom läkemedelsforskning är engelskan det gemensamma språket och då Mundipharma även tillhör en grupp oberoende associerade företag med representation i över 20 länder så blir språkkunskaperna desto viktigare.