2014-08-28 - STOCKHOLM

Julia Linden-Hill intervjuas i Dagens Industri

I tisdagens DI-bilaga, Karriär och Företagande, finns en längre intervju med Julia Linden-Hill där hon beskriver hur hon brinner för det engelska språket och att språkkunskaper är en strategifråga. Julia diskuterar också vikten av språk i sociala situationer, hur hennes mormor varit en förebild och mycket annat. Läs hela intervjun här.