2020-01-27 - HELSINGBORG

Helsingborg får utbildning i affärsengelska

H22 – A Smarter City är en långsiktig investering i innovation och hållbar stadsutveckling av Helsingborg stad, i samarbete med ledande svenska och internationella företag, akademi och organisationer.

Resan mot 2022 innebär en unik möjlighet att initiera och testa nya idéer och samarbeten för en smartare stad. Genom stadsmässan 2022 visas de bästa lösningarna och initiativen upp på en internationell arena och då är även goda språkkunskaper på sin plats.