2012-05-16 - STOCKHOLM

Executive English startar kurs hos Beijer Alma.

Beijer Alma är en internationell industrigrupp som arbetar på mer än 60 marknader. Verksamheten är inriktad på komponenttillverkning och industrihandel. De största produkterna är specialkabel, industrifjädrar, chassifjädrar och banddetaljer samt industrihandel inom dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech.

Ansvarig konsult från Executive English är Alison Frerich.