2013-05-15 - STOCKHOLM

Engelskautbildning för Universitets- och högskolerådet.

Universitets- och högskolerådet sätter sig på skolbänken. Executive English har fått ett uppdrag från den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet som startade sin verksamhet så sent som 1 januari 2013. Myndigheten tar över en del av de uppgifter som Högskoleverket samt Verket för Högskoleservice haft samt, inte minst, mycket av Internationella Programkontorets verksamhet.

Det betyder att UHR bland annat ska bedöma utländsk utbildning samt erbjuda möjligheter till internationellt samarbete vilket gör att goda språkkunskaper är viktiga, och då inte minst engelskan som får anses som universitetsvärldens ”lingua franca”.

Vi är glada över detta första uppdrag och hoppas att få se fler av UHR’s medarbetare hos oss i framtiden.