2012-01-27 - STOCKHOLM

BAS Brand Identity utbildning engelska.

BAS Brand Identity är vår andra varumärkesbyrå på kort tid. BAS har en ledande ställning inom varumärkesarbete i kombination med detaljhandelskoncept. Bland kunderna finns flera ledande varumärken inom retail som expanderar internationellt inklusive Clas Ohlson, DAY, Filippa K, m fl och nu senast lade man Electrolux till kundlistan.

Man rör sig alltså i en internationaliserad värld där engelskan ofta är huvudspråket, både i arbetet med kunderna och i själva genomförandet, och vi på Executive English är glada över att kunna hjälpa BAS Brand Identity när de kommunicerar med kunder och bygger varumärken och butikskoncept över allt större delar av världen.