2012-03-14 - STOCKHOLM

Arvid Nordquist nya engelskkunskaper.

En grupp medarbetare från anrika Arvid Nordquist, som är välbekanta för sitt Classic kaffe och sin breda portfölj av internationella varumärken inom mat och dryck, har påbörjat sin första kurs hos Executive English. Arvid Nordquist har många gånger varit pionjärer i Sverige när det gäller att introducera utländska mat- och dryckesvaror till Sverige och står bland annat bakom det första buteljimporterade vinet från Australien och det första vinet från Sydafrika efter apartheidregimens avskaffande.

Idag omsätter bolaget långt över miljarden och bedriver framgångsrikt verksamhet över hela Skandinavien, som man tillför kända varumärken från när och fjärran, och i en sådan miljö är naturligtvis språkkunskaper ovärderliga.