2010-04-14 - STOCKHOLM

Ambea och Transitio utbildas i engelska.

Ambea är moderbolaget bakom de kanske mera kända varumärkena Mehiläinen, Carema Care och Carema Sjukvård. Bolaget verkar framför allt inom äldreomsorg, primärvård, öppenvård och hälsovårdstjänster och har verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

AB Transitio är ett offentligägt samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa och förvalta spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom denna samordning minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen.

– Anskaffningen och handeln av tågfordon har en mycket internationell prägel och engelska är ett viktigt arbetsredskap för Transitio, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. Vårdtjänster har också blivit alltmer internationella. Det talas om utökade vårdköp över gränserna inom EU och vi har tidigare sett hur svenska vårdbolag drivit vårdinrättningar i t ex England och i det perspektivet är naturligtvis språkkunskaper oerhört viktiga för ett företag som Ambea som redan idag bedriver vård i tre olika länder och dessutom har delvis internationella ägare bakom sig, avslutar Julia.