2008-06-10 - STOCKHOLM

Alison Frerich börjar arbeta som ny språkkonsult med start den 1 september.