Kategori: Uncategorized

Affärsengelska coaching med företaget Svenskt Kött

Svenskt Kött, som är känt för sitt engagemang för hållbarhet och djurskydd inom köttproduktionen, har utvecklat sin affärsengelska genom samarbetet med Executive English. Detta partnerskap har varit avgörande för att stärka företagets kommunikation och etablera sig som världsledande inom dessa områden.

Först och främst har Executive English skräddarsytt en effektiv affärsengelska-träningsprogram för Svenskt Kött. Detta program fokuserade på att förbättra de anställdas engelska färdigheter inom specifika områden relaterade till köttproduktion, hållbarhet och djurskydd. Träningsprogrammet inkluderade övningar, simuleringar och diskussioner som var relevanta för företagets verksamhet och mål. Genom att använda branschspecifik terminologi och uttryck, kunde Svenskt Kött säkerställa att deras anställda var väl rustade att kommunicera effektivt med internationella samarbetspartners, kunder och intressenter.

Resultaten av samarbetet med Executive English har varit imponerande. Svenskt Kött har stärkt sitt rykte som världsledande inom hållbarhet och djurskydd genom att säkerställa att deras kommunikation på engelska är tydlig, precisa och anpassade till branschens krav. Detta har inte bara ökat företagets trovärdighet på den internationella arenan utan har också lett till ökad affärsframgång genom etablerade globala samarbeten och förbättrade relationer med sina intressenter. Executive English har spelat en avgörande roll i denna framgångsresa genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för att utveckla Svenskt Kötts affärsengelska på ett sätt som är relevanta och effektiva för deras verksamhet.

Affärsengelska utbildning med Heidelburg Materials

Executive English är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydd, högkvalitativ affärsengelska utbildning till Heidelberg Materials.

Våra tjänster fokuserar på att förbättra professionella presentationer, underlätta kortfattad och tydlig muntlig och skriftlig kommunikation, säkerställa precision i grammatik och uttal samt förbättra övergripande flyt och flöde.

Vi är fast beslutna att ge Heidelberg Materials möjlighet att utmärka sig på den globala marknaden och bli ledande inom sin bransch.

Precis som Heidelberg Materials kan vi utrusta dig med den verktygslåda som krävs för att navigera i möten och förmedla ditt budskap med precision till styrelsen och investerare.

Heidelberg Materials förvärvade sina dotterbolag i Sverige 1999. Företaget är marknadsledare i Sverige inom cement och en stor aktör inom betong. De svenska bolagen tillverkar cement, fabriksbetong, ballast och prefabricerade betongprodukter.

Samarbete med Uppsala Monitoring Centre

Executive English har inlett samarbete med UMC. Uppsala Monitoring Centre är ett oberoende center för säkerhet och vetenskaplig forskning som arbetar för en värld där säker och effektiv användning av medicin är vanligt förekommande.

Samarbete med Cevian Capital

Executive English har inlett samarbete med Cevian Capital – ett internationellt investeringsföretag som förvärvar betydande minoritetsägande i europeiska börsbolag för att främja långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Executive English ger coaching i affärsengelska.

Samarbete med Arla Foods

Samarbete med Arla Foods. Engelska coaching genom Executive English.

Executive English har inlett nytt samarbete med Arla Foods.
Den ledande globala mejeriproducenten som tillhandahåller livsmedelsleveranser av högsta kvalitet i Europa och Storbritannien är varmt välkommen till vår växande kundlista över internationella toppkunder.

Nytt samarbete med GK Nordic

Geelmuyden Kiese (GK Nordic) är en av Skandinaviens största partnerägda kommunikations­­byråer med kontor i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

Samarbete med Försäkringskassan

Försäkringskassan är den myndighet som har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Engelska coaching med B3 Consulting Group

Vår senaste IT-klient anses för närvarande vara en av de tre bästa europeiska arbetsplatserna. (GPTW, 2021).
B3 förbättrar sin kunds verksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar i kombination med ett team som erbjuder spetskompetens och expertis.

Nytt samarbete med Lincoln International

Vi är stolta över att inleda vårt samarbete med vår senaste kund, Lincoln International; en multinationell oberoende investeringsbank och finansiellt tjänsteföretag som specialiserat sig på rådgivning och finansiering av transaktioner på mellanmarknaden. Företaget arbetar med börsnoterade och privatägda företag, finansiella sponsorer och långivare runt om i världen.

Vi utbildar EQT Partners i affärsengelska

Executive English har fått EQT Partners som ny kund och kommer utbilda dem i affärsengelska. EQT Partners är en av de ledande globala investeringsbolagen, känd för sin entreprenörsanda och passion för att framtidssäkra företag, samtidigt som de kombinerar ett nordiskt arv och ett globalt tänkesätt.