2023-04-25

Samarbete med Cevian Capital

Executive English har inlett samarbete med Cevian Capital – ett internationellt investeringsföretag som förvärvar betydande minoritetsägande i europeiska börsbolag för att främja långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Executive English ger coaching i affärsengelska.