2013-06-05 - STOCKHOLM

Vasakronan bygger på engelskan.

Executive English har startat sin första kurs hos Vasakronan. Företaget är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Vasakronan äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.