2011-10-10 - STOCKHOLM

Svenska Kraftnät utbildas i affärsengelska.

Den här veckan inleder Executive English den första utbildningen hos Svenska Kraftnät, det statliga affärsverket som bland annat har ansvar för det svenska stamnätet för eldistribution.

– Energimarknaden blir allt mer internationell och kraven på internationell samverkan och konkreta projekt som t ex NordBalt, en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Klaipeda i Litauen som knyter ihop den nordiska elmarknaden med den baltiska, ökar kraven på internationell kommunikation hos aktörer som Svenska Kraftnät, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

– Vi ser en ökad efterfrågan av våra tjänster även från andra aktörer inom offentlig sektor vilket återspeglar det faktum att statliga organ och andra offentliga verksamheter numer agerar på en internationell arena där EU ofta är inblandade på ett eller annat sätt, avslutar Julia.