2011-12-12 - STOCKHOLM

Stockholm Stads Internationella Enhet vässar engelskan.

Nu i december så startar vi en kurs för Stockholm Stads Internationella Enhet under ledning av James Breen, vår egen expert på internationell politik med en bakgrund från bland annat FN och Unicef.

Internationella enhetens uppdrag är att samordna, utveckla, följa upp och stimulera till internationellt arbete i staden och därigenom öka verksamhetsnyttan. De erbjuder strategisk rådgivning i internationella frågor och EU-frågor till stadens verksamheter.