2016-03-03 - BORÅS/GÖTEBORG

Speed Group coachas i affärsengelska

Snabbväxande västgötaföretaget Speed Group som numera är majoritetsägda av Ratos passar på att höja kompetensen inom affärsengelska med hjällp av Executive English. Företaget tillhandahåller kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, logistik och lagerhållning. Speed startades 2004 och har idag ca 900 anställda på enheterna i Borås, Varberg och Göteborg.