2011-09-19 - STOCKHOLM och UPPSALA

Skräddarsydd intensivkurs i engelska till SGU.

SGU, Sveriges geologiska undersökning, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. En viktig del i SGUs verksamhet är att på olika sätt delta i internationellt samarbete som rör frågor kring geovetenskap och geologi och i det sammanhanget är goda engelskkunskaper nödvändiga.

Executive English har tagit fram en skräddarsydd intensivkurs för en kund hos SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, där vi höjer deltagarens redan höga nivå ytterligare ett snäpp och adresserar specifika luckor i nuvarande språkkunskaper.

– Kursen är helt och hållet anpassad efter kundens arbetsuppgifter och kommande utmaningar på SGU och är typisk för hur Executive English kan ta fram unika kurser för att passa de mest specifika och komplexa språkliga utmaningar, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. Kunden var även mycket tydlig med att kursen skulle hållas på amerikansk engelska vilket vi kunde tillgodose med hjälp av den breda och varierande kompetensen hos våra konsulter, avslutar Julia.