2010-09-29 - STOCKHOLM

Metro International anlitar Executive English.

”Metro är världens mest lästa nyhetstidning, som ursprungligen startade i Sverige. Fram till idag publicerar vi 55 dagliga editioner i 19 länder. Vi har 17 miljoner läsare varje dag och 400 journalister över hela världen.” Så står det att läsa på Metros hemsida och det här väl om någon en internationell koncern. Engelskan är därmed given som koncernspråk men även som en kommunikationsbro mellan de olika enheterna över världen.

– Executive English är idag stolta över att ha fått ett första uppdrag inom Metrokoncernen och hoppas att det ska följas av flera. Som alltid är utbildningen skräddarsydd till såväl deltagare som företag. Utbildningen leds av David Krebs som med sitt tysk-kanadensiska ursprung själv är väl införstådd med att agera i en internationell och föränderlig värld, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.