2012-02-16 - STOCKHOLM

Kambi, Kerfi och Mediekompaniet sällar sig till kundlistan.

Under den senaste tiden har tre nya företag upptäckt Executive English och sällat sig till vår växande kundlista. De senaste nyförvärven är:

Kambi – är en B2B-leverantör av kvalitetsspelprodukter inom sportsbetting och som kan erbjuda sina kunder en total bookmaking-lösning. För närvarande arbetar ca 260 personer inom bolaget med kontor i London, Stockholm, Malta och Manilla. Bolaget ingår i Unibet Group PLC.

Kerfi –är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som specialister på teknisk infrastruktur erbjuder Kerfi ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och förvaltningstjänster baserat på insourcing och specialiserad outsourcing. Kerfi har specialistkompetens inom Systems Management och Service Management enligt ITIL. Kerfi ingår i den nordiska företagsgruppen Opin Kerfi Group (OKG) som har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. och har idag ca 270 medarbetare i Sverige varav ca 200 är anställda konsulter.

Mediekompaniet – bildades i början av 2010 av AdCenter, Dagspress Direkt, Internetsäljarna, Land&Rike och Stormarknadspress. Mediekompaniet är Sveriges första lokala medievaruhus och når nästan 5 miljoner konsumenter genom annonser, digitala medier, bilagor och tematidningar. Förutom att skräddarsy lösningar åt uppdragsgivarna satsas stora resurser på analys, affärsutveckling, omvärldsbevakning och mediemätningar. Mediekompaniet ägs av oberoendemorgontidningar från landet och omsätter ca 700 mkr med runt 50 anställda i Stockholm och Göteborg.