2010-03-15 - STOCKHOLM

ICE Services AB, ett servicebolag som samägs av svenska STIM och brittiska PRS for Music, är ny kund hos Executive English.

– Då bolaget kommer att ansvara för IT-drift för såväl det svenska som det brittiska bolaget och dess miljoner titlar och upphovsmän så kommer det engelska språket naturligtvis att bli ett viktigt arbetsredskap inom bolaget, säger Julia Linden-Hill i en kommentar. Vi hoppas dessutom kunna bidra till en bättre förståelse mellan den brittiska och den svenska delarna inte bara språkligt men även när det gäller de olika affärskulturerna, avslutar Julia.