2014-01-21 - Norrköping

Grant Thornton utvecklar engelskkunskaperna.

Executive English har startat en första utbildning för en grupp medarbetare på Grant Thornton i Norrköping. Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entreprenörer och entreprenörsföretag. Företaget har 23 lokalkontor över hela Sverige och sammanlagt över 38 500 medarbetare i 127 länder.

Konsult är James Breen som kommer att ha god nytta av sin breda erfarenhet inom näringsliv och förvaltning och, inte minst, sin mastersexamen från London School of Economics, när han utvecklar gruppens kompetens inom affärsengelska.