2010-11-26 - STOCKHOLM

Executive English lyfter språkkompetensen hos LIKO R&D

I veckan startar vår första kurs hos LIKO R&D, ett dotterbolag inom LIKO-koncernen som i sin tur ägs av amerikanska Hill-Rom, en världsledande leverantör av sjukhusutrustning. Som en del i en global koncern är det av största vikt att personalen kan kommunicera effektivt när de samarbetar med de övriga kontoren i koncernen och med ett amerikanskt moderbolag är engelskans roll som huvudspråk given.

Utbildningen kommer att ledas av Francesca Antonini som med en examen i biologi och flera års erfarenhet inom sjukvårdsområdet och av medicinsk nomenklatur kan ge LIKO R&D allt nödvändigt stöd för att utveckla sina kunskaper i såväl affärsengelska som specifik terminologi inom hälso- och sjukvårdsområdet.