2015-09-01 - STOCKHOLM

Affärsengelska till Bankgirot

Executive English levererar utbildning i affärsengelska till Bankgirot.
Bankgirots verksamhet blir allt mer internationaliserad. Idag sker en harmonisering av betalningar inom Europa och för att säkra att Bankgirot ligger i täten av denna utveckling deltar Bankgirot i flera forum på den europeiska arenan, bl a som en av grundarna av EACHA, European Clearinghouses Association.

Bankgirots kunders verksamhet har också blivit allt mer internationell vilket gjort att deltagarna i många fall följt med sina kunder och etablerat sig i allt fler länder utanför Sveriges gränser. Genom den internationella utvecklingen har floran av olika plattformar och processer ökat.

I den miljön är goda kunskaper i engelska en nyckelkompetens och vi är stolta över att leverera skräddarsydd utbildning till Bankgirot.