2009-12-08 - Uppsala

Executive English får uppdrag från Phadia AB.

Phadia AB har gett Executive English i uppdrag att tillhandahålla en veckolång intensivkurs i engelska för en av sina utländska specialister. Phadia AB utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska analyser inom området för allergi och autoimmunitet och har kontor över hela världen med huvudkontor i Uppsala.

– Kursen på Phadia kommer att ledas av James Breen som, förutom sina utomordentliga kunskaper i engelska, även har gedigna kunskaper i kursdeltagarens språk och kultur vilket möjliggör en ännu bättre anpassning av innehållet i kursen. Här kan man se värdet av att vi har konsulter med bred erfarenhet från flera olika verksamhetsområden och flera olika länder utöver de rena engelskkunskaperna, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.