2011-11-17 - STOCKHOLM

Executive English förstärker med Gerard Ross

Australiern Gerard Ross är utbildad jurist, men efter några år inom juridiken, i Australien och Storbritannien, sadlade han om till en karriär inom kommunikation. De senaste fyra åren har Gerard innehaft chefsroller inom kommunikation och utbildning för The Internet Society, en världsomspännande organisation som engagerar sig i standarder, utbildningsfrågor och policyfrågor som rör Internet i sin helhet.
 
Innan dess har Gerard undervisat i ekonomi, kommunikation och juridik på Queensland University of Technology samt varit kommunikationschef för the Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), där han jobbat med interkulturell kommunikation från Japan och Kina i norr, till Indien och Pakistan i väster och Australien och Nya Zeeland i sydost. Gerard har en fantastisk känsla för det engelska språket kombinerat med en förmåga att göra även svåra tekniska begrepp lättbegripliga för en bredare publik.

Gerard kommer med sin breda kunskapsbas inom såväl teknik som kommunikation och juridik, kombinerat med hans kulturella erfarenheter från Europa, Asien och Oceanien, att bli en värdefull medlem i vårt starka lag och vi är säkra på att hans pedagogiska kunskaper snart kommer många av våra kunder till gagn.