2015-03-13 - STOCKHOLM

Engelskautbildning hos Real Advokatbyrå

Executive English bygger på engelskan hos Real Advokatbyrå. Executive English har fått ett uppdrag från Real Advokatbyrå att assistera i kunskapsutvecklingen när det gäller juridisk och kommersiell engelska. Real är en affärsjuridisk byrå med transaktionsfokus som biträder vid fastighetstransaktioner och företagsöverlåtelser. Byrån, som har sitt kontor i centrala Stockholm, har mångårig erfarenhet av att arbeta med komplexa svenska och internationella affärsjuridiska frågeställningar inom främst företagsöverlåtelser, kommersiell fastighetsrätt och finansiering, samt även inom allmän bolagsrätt.