2011-10-24 - KARLSTAD OCH STOCKHOLM

Engelskautbildning hos MSB.

Två olika avdelningar inom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har anlitat Executive English för utbildningar i engelska. En grupp i Stockholm återupptar en tidigare utbildning och en grupp i Karlstad startar en helt ny utbildning.

– Än en gång så ser vi bevis på att svenska myndigheter blir alltmer internationellt inriktade i sin verksamhet och behöver högkvalitativ utbildning i engelska som är anpassad efter deras behov, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.

– Det faktum att den ena av dessa grupper är en återkommande utbildning är speciellt roligt och visar att våra kunder är mycket nöjda med det kunskapslyft vi kan ge dem. Vi kan se att flera av våra kunder från det att vi startade för tre år sedan, som t ex olika bolag inom NasdaqOMX-koncernen, flera kontor inom Handelsbanken, och Stiftelsen för Internetinfrastruktur, fortfarande är våra kunder och det ser vi som en bra indikation på hur nöjda våra kunder är med våra uppdrag, avslutar Julia.