2008-11-17 - STOCKHOLM

Engelskacoaching med Executive English

Som uppföljning av intervjun den 29 oktober med bolagets grundare Julia Linden-Hill, där hon sade att företaget upplevt ökad efterfrågan trots den vikande konjunkturen, så kan Executive English idag presentera 3 nya kunder; Webbyrån Deasign, United Waters International och affärskonsulterna Reforce.

Dessutom så kan man konstatera att man inte tappat någon nuvarande kund till lågkonjunkturen däremot har man ett antal nya förfrågningar som bearbetas och som bedöms leda till nya affärer före jul.

Företaget förväntas även återkomma inom kort med information om nyrekryteringar.