2012-01-20 - STOCKHOLM

Di Luca & Di Luca vidareutvecklar engelskan.

Di Luca & Di Luca AB erbjuder olika typer av produkter från Medelhavsregionen. Det egna varumärket Zeta står för huvuddelen av sortimentet och riktar sig till såväl konsumenter som restauranger och storkök, men man har även andra produkter som t ex charkprodukter från Medelhavsområdet under namnet Delizie.

När Di Luca gruppen nu närmar sig miljarden i omsättning och handlar mat och vin från hela Medelhavsområdet och den övriga vinproducerande världen så ställer det högre krav på goda engelskkunskaper och då hoppas vi på Executive English att få dra vårt strå till stacken för att underlätta handeln i dessa fantastiska varor som många av oss själva har hemma på hyllan.