2015-10-06 - STOCKHOLM

Dafo Brand får engelskautbildning.

Dafo Brand, med anor från 1919, är Nordens största leverantör av brandskydd. Som en av branschens ledande av brandskydd och räddningsmateriel utvecklar och levererar man allt från den enkla brandsläckaren till lösningar för systematiskt brandskyddsarbete och avancerade och kundanpassade släcksystem för industri och fordon via sitt heltäckande svenska ÅF-nät, egna dotterbolag i Finland, USA och Chile samt ett globalt nät av återförsäljare och distributörer. För att lyckas i de internationella miljön krävs goda språkkunskaper och de utvecklar företaget nu med hjälp av Executive English.