2012-10-10 - STOCKHOLM

Ari Riabacke väljer Executive English!

– Om en av Sveriges främsta talare och tänkare inom ämnet beslutsfattande väljer oss som leverantör så måste det uppfattas som en kvalitetsstämpel, säger Julia Linden-Hill inledningsvis.

– Men å andra sidan så visar han i sina föreläsningar hur många av de viktigaste besluten vi tar här i livet är väldigt dåligt underbyggda av fakta och mer handlar om känslor (och i viss mån åtrå) så vad ska man egentligen tro, fortsätter Julia?

– Personligen tror jag naturligtvis att Ari valde oss baserat på gedigna efterforskningar och stort faktaunderlag varefter han tog ett väl avvägt beslut, avslutar Julia med ett leende.

– Att jag valt att slipa på min engelska är ett naturlig och viktigt steg i min utveckling mot att allt mer tala på en internationell arena. Oavsett vilken nivå man befinner sig på så är ett säkert, there is always room for improvement, säger Ari Riabacke

Ari Riabacke är fil. dr. i risk- och beslutsanalys, en av Skandinaviens mest anlitade talare och sedan 2000 medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet.

Ansvarig konsult hos Executive English är Julia Linden-Hill.