2010-02-11 - STOCKHOLM

Appelberg Publishing och Anchor Management Consulting ansluter sig till Executive Englishs kundlista.

Executive English kan presentera ytterligare två utbildningsuppdrag den här veckan då vi inlett kurser hos Appelberg Publishing, som jobbar med redaktionell kommunikation i form av kundtidningar, bilagor, webbplatser m.m., samt Anchor Management Consulting, som jobbar med processutveckling inom IT-området.