2016-01-11 - STOCKHOLM

Xzero vill ha rent flyt på affärsengelskan

Stockhomsföretaget Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av ultrarent vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera medan alla andra resterande ämnen som t.ex kisel, bor och arsenik separeras fullständigt från matarvattnet.

Produkten är framför allt riktad mot halvledarindustrin där man i dag använder miljardvis liter ultrarent vatten i fabriker världen över. Xzeros lösning är extra effektiv då man kan återanvända nära 100% av vattnet i processen vilket är en klar förbättring jämfört med många andra system och i linje med allt hårdare myndighetskrav.

I detta internationella gränsland mellan vetenskapen och affärsvärlden krävs att man hanterar engelskan med precision och här hoppas vi kunna hjälpa Xzero att ytterligare destillera kunskaperna.