2013-10-31 - KISTA

Vizrt anlitar Executive English.

Vizrt jobbar med moderna mjukvaror inom mediaområdet. Företaget har kunder i över 100 länder världen över som de servar via 40 kontor vilket ger dem lokal närvaro i de flesta marknader. I en sådan miljö är det engelska språket en uppenbar nödvändighet.