2014-02-19 - STOCKHOLM

Engelskutbildning hos Live Nation.

Live Nation Sweden är Sveriges största arrangör av konserter och evenemang och en del av Live Nation Entertainment som är världsledande inom underhållning och e-handel genom Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group och Live Nation Network. Ticketmaster.com är världens största distributör av konsert- och evenemangsbiljetter. Live Nation Concerts producerar och arrangerar årligen över 20 000 evenemang med fler än 2 000 artister. Front Line är världens ledande managementföretag som representerar över 250 artister. Dessa verksamheter ligger till grund för Live Nation Network som driver och tillhandahåller marknadslösningar för över 800 annonsörer som får möjligheten att nå 200 miljoner konsumenter som årligen besöker Live Nations evenemang och digitala plattformar.

I en sådan miljö så är utvecklad språkkompetens både en nödvändighet och en självklarhet och vi är glada över att få medverka till att utveckla Live Nations engelskkunskaper.