2013-09-16 - STOCKHOLM

Vässade engelskkunskaper för SL

Vid det gångna nyåret så organiserades kollektivtrafiken inom Stockholms Län, populärt känt som SL, om från att ha varit ett rörelsedrivande aktiebolag till att bli en enhet inom Stockholms Läns Landsting och de flesta anställda inom SL blev landstingsanställda. Meningen är att Trafikförvaltningen (vilket är det formella namnet på det som tidigare var SL och fortfarande marknadsförs under det namnet) ska upphandla effektiv kollektivtrafik till Stockholmarna som bidrar till att göra Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion.

Och det är här som Executive English kommer in i bilden. Infrastrukturupphandlingar idag sker sällan bara inom nationsgränserna, utan de stora aktörerna är multinationella bolag från länder som Frankrike, Holland, Storbritannien m fl, och för att hantera förhandlingar med dessa, samt även när det gäller internationell kunskapsinhämtning, så är vässade engelskkunskaper till stor nytta.

Vi är glada att SL/SLL valt oss som leverantör och ser fram emot att dra vårt strå till stacken för att hjälp SL/SLL att göra Stockholm ännu mera attraktivt internationellt.