2022-01-14 - STOCKHOLM

Utbildning i Engelska med KPMG

Vi välkomnar en ledande aktör i den globala finansvärlden och är stolta över det senaste tillskottet till vår kundportfölj. Utbildning bedrivs på plats i Stockholm.