2011-11-07 - AKALLA

Upplands Motor får engelskautbildning.

Executive English ”kör” kurs hos Upplands Motor Att utbilda en lokal bilförsäljare i engelska kan tyckas märkligt men Upplands Motor är ingen vanlig bilhandlare. Med en omsättning som närmar sig 2 miljarder och ett väl utvecklat servicekoncept är man mycket mer än bara en affär där man köper bilar. Trots sin regionala koncentration i Stockholm och Uppland så krävs det internationella kontakter när man bedriver en verksamhet av den här storleken och då krävs i sin tur goda språkkunskaper.

Executive English är stolta över att få erbjuda sin utbildning till ett välrenommerat företag som Upplands Motor och konstaterar än en gång att internationaliseringen av den svenska ekonomin går allt djupare.