2017-08-29 - STOCKHOLM

United Minds förbättrar affärsengelskan.

Executive English har fått det prestigefulla uppdraget att vidareutveckla affärsengelskan inom United Minds, ett av sveriges ledande analysföretag som numera ingår i Weber Shandwick gruppen med 80 kontor fördelade över 34 länder. Vi ser fram emot att jobba i en sådan spännande och genuint internationell miljö.