2011-05-18 - STOCKHOLM

Unilever förbättrar engelska språket.

Unilever, ett av världens mest globala företag, är ny kund hos Executive English. ”Business is global, customers are local” brukar man säga och ingenstans är det väl mera sant än hos vår senaste kund, Unilever. Från sina rötter i 1800-talets England har Unilever utvecklats till en global koncern med 163,000 anställda i ca 170 länder och bara bland de absoluta toppcheferna finns 20 nationaliteter representerade, i sanning ett internationellt företag som dessutom verkar för hållbar utveckling och att bidra positivt till samhällsutvecklingen på alla de platser där man verkar.

I ett sådant företag krävs naturligtvis goda språkkunskaper, framför allt på engelska, och Executive English är glada och stolta över att vi fått chansen att bidra till att utveckla de kunskaperna.