2011-02-23 - STOCKHOLM

Tvåspråkighet fördröjer Alzheimer.

Som ett litet sidospår kan vi rapportera att det nu konstaterats att tvåspråkighet inte bara ger fördelar i affärsvärlden och roligare semestrar, tvåspråkighet fördröjer även hjärnans åldrande. I en nyligen publicerad studie från York University i Canada konstaterar Dr Ellen Bialystok och hennes kollegor att tvåspråkiga personer i snitt fördröjde uppkomsten av Alzheimer symptom med 5 år.

Tidigare har man visat att tvåspråkighet, i motsats till en del tidigare uppfattningar, snarast är en fördel i barn och ungdomars språkutveckling, men nu visar det sig att även på ålderns höst så har man stor nytta av ytterligare språkkunskaper och det gäller oavsett om man är tvåspråkig från början eller lärt sig ett andraspråk senare i livet.

Läs gärna mer om studien här: http://www.yorku.ca/ylife/index.asp?Article=3785