2012-06-01 - STOCKHOLM

Systembolaget insuper nya engelskkunskaper.

Systembolaget må ha ett väldigt svenskt namn men bolaget är troligtvis ett av de mer internationella på mer än en nivå. Naturligtvis så vet de flesta att bolaget köper in drycker från i stort sett hela världen som man sedan kan köpa på sitt lokala Systembolag och bara det ger ju vi handen att det krävs goda språkkunskaper bland medarbetarna.

Men bakom kulisserna jobbar man även internationellt på andra sätt. Under 2008 påbörjade man ett nordiskt Corporate Social Responsibility (CSR) samarbete med utgångspunkt från FN-initiativet Global Compact och tillsammans med alkoholmonopolen i Norge, Finland, Island och Färöarna strävar man mot att säkerställa en hållbar dryckesleverantörskedja. Inom det arbetet så sker omfattande kontakter med alla delar av distributionskedjan samt med utomstående organisationer och här krävs förstås också goda språkkunskaper för att nå fram.

Förhoppningsvis kan vi på Executive English hjälpa Systembolaget att nå sina kommunikationsmål och vi är stolta över att ha kunna presentera dem som ny kund.