2016-04-11 - ÖREBRO

SPSM får engelskautbildning

SPSM når utbildningsmålen med hjälp av Executive English.
Executive English har startat sin första utbildning hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i Örebro. Inom Sverige arbetar SPSM för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör man genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Men man agerar även mer och mer internationellt, som en partner till SIDA och som medlem i The European Agency for Special Needs and Inclusive Education, och då är välutvecklade kunskaper i engelska en nödvändighet.