2011-02-14 - JÖNKÖPING och STOCKHOLM

Skyways får utbildning i affärsengelska.

Den här veckan startade Executive English utbildning av sex personer ur Skyways ledningsgrupp på plats på företagets kontor på Arlanda. Utbildningen, som till viss del kan komma att hållas i Jönköping, leds av James Breen som, förutom sina eminenta engelskkunskaper, kan dra nytta av sina erfarenheter från flera av de länder som Skyways opererar i när han leder kurserna.

– Skyways befinner sig i en ny spännande fas av företagets historia. I slutet av förra året fick man nya utländska ägare och nu presenterar man sex nya rutter där fem av de nya destinationerna är utomlands. Det är helt uppenbart att Skyways har blivit mer internationella på såväl ägarsidan som på utbudssidan och som en led i detta kommer vi att tillföra ledningsgruppen spetskunskaper inom affärsengelska, säger Julia Linden-Hill i en kommentar.